• Diabetes mellitus
  • Immuniteitsstoornissen
  • Spastische colon
  • Adipositas
  • Overige-, erfelijke aandoeningen
  • Chirurgie niet bewegingsapparaat, niet cardiochirurgie
  • Nieuwvormingen zonder chirurgie