• Hartaandoeningen (niet hier onder genoemd)
  • Myocard-infarct (AMI)
  • Status na coronary artery bypassoperatie (CABG)
  • Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)
  • Status na hartklepoperatie
  • Status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen
  • Lymfevataandoeningen/oedeem
  • Ulcus/decubitus/necrose
  • Algemeen vaatlijden, circulatiestoornissen
  • Basilarisinsuffici├źntie