Sinds 1 januari 2006 bestaat de mogelijkheid om zonder verwijzing van de huisarts een screening bij de fysiotherapeut aan te vragen. Tijdens de screening wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor een intake en onderzoek, waarna dit aansluitend of tijdens een nieuwe afspraak kan plaatsvinden.

Het is mogelijk dat bij de screening gegevens bekend worden waardoor behandeling van uw klacht niet mogelijk is. U krijgt dan het advies om contact op te nemen met uw huisarts. De huisarts zal dan al in het bezit zijn van het screeningsrapport.